המנכ"לית

הסיפור הוא כמובן, דמיוני וכך גם כל הדמויות והאירועים המתוארים בו.                 *** את נעלי העקב שמעתי עוד מתחילת העלייה במדרגות. זו יכולה להיות אחת משתיים. אחת -גרפיקאית  – פרודה טרייה – ילדה מבולבלת …